Wat kun jij doen voor de wijk Stadshagen?
01 juni 2023

We zijn op zoek zijn naar wijkbewoners die samen met ons enthousiaste team van vrijwilligers een bijdrage willen leveren aan de missie van de stichting Hof van Welbevinden. Die missie is: Stadshagen tot een vitale wijk maken. Neem gerust even contact op wanneer je dit aanspreekt en je een bijddrage wilt leveren, in welke vorm dan ook.

5 juni: Gezondheidshuis Stadshagen inwonersavond 'Allemaal Vitaal'
17 mei 2023

Heb je al eens nagedacht over je leefstijl? Kom dan naar onze inwonersavond op maandagavond 5 juni naar het Cultuurhuis Stadshagen. Met boeiende workshops en een gratis lifestylecheck. Hof van Welbevinden zal één van de workshops geven met als thema 'Positieve Gezondheid in Stadshagen'.

3 juni : Open dag Gezondheidshuis Stadshagen
17 mei 2023

Neem op 3 juni een kijkje achter de schermen van het Gezondheidshuis, bij de dokter, de fysiotherapeut en in de apotheek. Maak kennis met de cliëntenraad. En werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk onder leiding van kunstenaars van ‘Wonderdelen’. Er zij ook veel leuke activiteiten voor kinderen:

Unieke cursus ‘Positieve gezondheid’ gaat van start
19 april 2023

Stichting Hof van Welbevinden wil in de wijk Stadshagen stimuleren dat positieve gezondheid een uitganspunt wordt voor de medische en sociale zorg voor en door de wijkbewoners. Maar wat is positieve gezondheid nu eigenlijk? En hoe vertaal je deze manier van benaderen naar de dagelijkse praktijk?

Denktank voor stichting Hof van Welbevinden
23 maart 2023

Het is fijn om te merken dat de ideeën van st. Hof van Welbevinden veel weerklank vindt bij de overheid en organisaties in de wijk. Dat merken we ook aan het aantal mensen wat graag met ons mee wil denken. We hebben een denktank gevormd die de stichting van advies kan voorzien rond het stimuleren van Positieve Gezondheid in de wijk Stadshagen.

Optrommelen in de Kastanjetuin
12 januari 2023

Op vrijdag 27 januari a.s. komen de bewoners van de Kastanjetuin in Stadshagen bij elkaar in de Stadshoeve. De Zwolse Kastanjetuin is een meergeneratie- en zorginclusief woonconcept volgens het begrip “Waaranders”.

Aftrap van het Warme Buurtcafé
15 december 2022

Op zaterdag 17 december wordt vanaf 13:00 uur de aftrap gegeven van het Warme Buurtcafé. Dit vindt plaats in de kantine / buitenruimte van CSV’28. Na de ontvangs met heerlijke chocolademelk is er een toespraak van wethouden Michiel van Willigen. Daarna staan er leuke activiteiten gepland, zoals een pannakooi, een worskhop calisthenics, muziek en een lekker warme hap. U bent van harte welkom!

Gemeente Zwolle steunt Hof van Welbevinden
28 oktober 2022

De gemeente Zwolle ondersteunt de stichting Hof van Welbevinden om ‘Positieve Gezondheid‘ uit te rollen in de wijk Stadshagen. Dit blijkt uit de beslisnota voor de raad van 11 oktober 2022. Hieronder geven we aan welke delen uit deze beslisnota van toepassing zijn op de stichting Hof van Welbevinden. De raad moet over de voorstellen nog wel een besluit nemen. 

Subsidie voor Calishtenics park Stadshagen
25 oktober 2022

De Gemeente Zwolle verleent €  15.000 subsidie in 2022 voor de uitvoering van het Calishtenics park Stadshagen door Stichting Hof van Welbevinden.

Hof van Welbevinden presenteert zich aan Stadshagen
30 september 2022

In het nieuwste nummer van het Stadshagen Nieuws Magazine presenteert Hof van Welbevinden zich aan de bewoners van Stadshagen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de stichting Stadshagen leefbaarder wil maken en wil zorgen voor meer verbinding in de wijk. 

Wie wordt onze financiële beheerder van ons project Calisthenics Park Stadshagen?
05 augustus 2022

Stichting Hof van Welbevinden faciliteert de realisatie van dit prachtige particuliere initiatief. Een initiatief om een openbaar toegankelijk Calisthenics Park Stadshagen, nog dit jaar te bouwen. Waarom doet de stichting Hof van Welbevinden dit? Omdat het volledig past in onze visie positieve gezondheid binnen de wijk Stadshagen. Waarbij gezond blijven door te bewegen èèn van de zes pijlers is van positieve gezondheid.  

Samen welbevinden stimuleren?
13 juli 2022

Samen welbevinden stimuleren! In dit geval voor de bewoners van de Kastanjetuin in de wijk Stadshagen in Zwolle. Dat is waar Stichting Hof van Welbevinden en Cittanova Bureau voor Planontwikkeling elkaar in het midden tegenkomen. Beide partijen zijn het erover eens dat onze samenwerking heel waardevol is.

Inrichting denktank Kastanjetuin
19 juni 2022

Uitnodiging aan de bewoners van de Kastanjetuin

Beste buren,

Belangrijke stappen zetten voor een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in de zes hoofdthema’s van positieve Gezondheid (gedachtegoed Machteld Huber), is datgene waarmee ik, samen met een team van enthousiaste vrijwilligers uit onze wijk, bezig ben. Vanuit die benadering werken we aan een invulling van preventieve gezondheid. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. En op www.hofvanwelbevinden vind je hier nog veel meer informatie over.

De gezondheidparadox: we zijn steeds gezonder, maar ook steeds zieker
03 juni 2022

Bron : De correspondent – Ruben Mersch

In Nederland zijn we steeds gezonder. De afgelopen twintig jaar is de gemiddelde levensverwachting met meer dan drie jaar toegenomen. Maar in Nederland zijn we óók steeds zieker. Hadden in 2011 zo’n 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte, in 2020 was dat aantal al gestegen tot 10,2 miljoen, 59 procent van de Nederlanders.

LivingLab 'Kind wordt Boer'
04 mei 2022

We zijn een idee aan het uitwerken Kind wordt Boer. Het voorwoord van de nog in ontwikkeling zijnde handleiding leest u hieronder.