Nieuws | 22 februari 2024
De zorg staat onder druk

Goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat vinden we in Nederland belangrijk. Voor onszelf, voor onze naasten en voor de samenleving als geheel. De zorg staat echter onder druk. Als we niets doen dreigt de zorg vast te lopen. De stichting Hof van Welbevinden werkt samen met  partner Topfit fysiotherapie in het project “Wijk in Beweging”. We gaan aan de slag om de zorg in onze wijk toekomstbestendig te maken. Dat doen we samen met: de zorgsector, de politiek en de maatschappij.

De complexe relatie tussen sociale problematiek en gezondheidsvraagstukken onderstreept het belang van een bredere kijk op gezondheid waarbij het erom draait dat mensen meedoen en ertoe doen. Er is veel winst te behalen in gezondheid en welzijn van bewoners door meer aandacht te schenken aan gedrag/leefstijl, preventie, tijdige signalering en de juiste doorverwijzing.

Echter, als we gezondheidsverschillen bij de kern willen aanpakken, is niet alleen een persoonsgerichte aanpak noodzakelijk, maar ook een collectieve aanpak in de wijk, gericht op sociale determinanten van gezondheid. Dit vraagt van medebewoners, informele organisaties en professionals werkzaam in de wijk een brede blik met oog en sensitiviteit voor problematiek achter de voordeur en een verbeterde infrastructuur in de wijk.

Om de burger een stem te geven zijn we opzoek naar 100 inwoners uit de wijk: jong, oud, ongeacht afkomst. We willen bij de bewoners de behoeften ophalen waaraan de toekomstige zorg, op wijkniveau, moet voldoen. 

Meld je aan voor het burgerpanel