Nieuws | 28 maart 2024
Kernteam bijeenkomst 'Wijk in beweging'

Het kernteam dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van het project 'Wijk in beweging' komt op 4 april 2024 voor de tweede keer bij elkaar. Het onderwerp van deze bijeenkomst is 'Spreken van dezelfde taal'. Het doel van deze bijeenkomst is tot een gemeenschappelijke visie en doelstellingen te komen voor een integrale benadering van de behoeftes in de wijk Stadshagen op medische, sociale, psychologische en levensstijlfactoren. Christineke de With van Ciment zal het team begeleiden in een netwerksessie om ons mee te nemen in het effectief samenwerken aan maatschappelijke opgaven.

De leden van dit kernteam komen uit verschillende hoeken: Wijkbewoners, de huisartsenpraktijken, Het Zonnehuis IJssel Vecht, Sociale Wijkteam West, Travers Welzijn, Sportservice Zwolle, Ontwikkelingspsycholoog/gedragsdeskundige Dilemma Manager en Gemeente Zwolle.

Naast dit professionele kernteam gaan we met een groep van 100 wijkbewoners een burgerpanel vormen. 16 september 2024 staat een eerste bijeenkomst met dit burgerpanel gepland in het Cultuurhuis. De komende tijd gaan we actief op zoek naar wijkbewoners die een bijdrage willen leveren om hun wensen met ons te delen op medische, sociale, psychologische en levensstijl-factoren. De stichting onderzoekt of de gezondheidszorg in de wijk, anders ingericht kan worden.

Om tot succes te komen vragen we aan de paneldeelnemers om voor een langere periode verbonden te blijven aan dit initiatief. We zullen de tijdsinvestering tot een minimum beperken. We verwachten op 16 september 2024 een opbrengst op te halen bij de wijkbewoner, waarmee we samen het project 'Wijk in Beweging' verder brengen.

Op de website hofvanwelbevinden.nl kunnen wijkbewoners zich aanmelden voor het burgerpanel.