Nieuws | 13 juli 2022
Samen welbevinden stimuleren?

Samen welbevinden stimuleren! In dit geval voor de bewoners van de Kastanjetuin in de wijk Stadshagen in Zwolle. Dat is waar Stichting Hof van Welbevinden en Cittanova Bureau voor Planontwikkeling elkaar in het midden tegenkomen. Beide partijen zijn het erover eens dat onze samenwerking heel waardevol is.

Zowel voor de bewoners van deze mooie wijk, alsook Stichting Hof van Welbevinden en Cittanova, ten behoeve van het delen van leerzame ervaringen. Informatie die beide partijen in kunnen zetten voor toekomstige projecten.

Cittanova Bureau voor Planontwikkeling is een klein bureau met een groot netwerk. Wij zijn ambitieuze, enthousiaste creatievelingen op het gebied van stedelijke ontwikkeling en slaan graag bruggen tussen:

  • stad en landschap;
  • mens en natuur;
  • ontwikkeling en zorg;
  • wonen en welzijn.

Cittanova werkt alleen aan projecten waar wij zelf ook zouden willen wonen. Onze visie heeft dan ook alles te maken met het leveren van een bijdrage aan het creëren van de ideale woonomgeving, vanuit het oogpunt “de mens staat centraal”.

In samenwerking met Stichting Hof van Welbevinden kan er dan toch alleen maar sprake zijn van positieve synergie?!