Nieuws | 25 oktober 2022
Subsidie voor Calishtenics park Stadshagen

De Gemeente Zwolle verleent €  15.000 subsidie in 2022 voor de uitvoering van het Calishtenics park Stadshagen door Stichting Hof van Welbevinden.

Het plan is om bij sportpark CSV’28 de groenstrook (openbaar) tussen de voetbalvelden te benutten voor een calisthenicspark als aanjager voor plannen om het sportpark bij CSV’28 toegankelijk en interessant te maken voor buurtbewoners door onder meer het toevoegen van andere sport-mogelijkheden dan voetbal (calisthenics, jeu-de-boules voor senioren, speeltuin voor gezinnen etc.), door een bredere programmering (walking football voor senioren bijv.) en het beschikbaar stellen van de voetbalkantine als buurtkantine.

Met de bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle is het echter al mogelijk om met de uitvoering te starten en een deel van het Urban Sportspark ( al een volwaardige voorziening) te realiseren.