Nieuws | 27 september 2023
Trots op onze Social Handprint in 2022

Stichting Hof van Welbevinden heeft een Social Handprint verslag laten maken over 2022. In dit verslag is overzichtelijk weergegeven welke positieve effect de activiteiten van Hof van Welbevinden hebben gehad op de samenleving. Dit wordt uitgedrukt in bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's), zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Onderstaande afbeelding visualiseert de positieve bijdrage van Stichting Hof van Welbevinden aan de 17 SDG’s in 2022:

hvw social handprint sdg 2022

Verder is de indicatie impactwaarde 2022 van de stichting gewaardeerd op € 1.290.000. Deze impactwaarde is een indicatie van het totale bedrag wat belanghebbenden tezamen besparen of in de reguliere economie bereid zouden zijn te betalen voor dergelijke diensten en effecten.

In het verslag is per SDG is aangegeven via welke (vooraf bepaalde) activiteiten de organisatie bijdraagt aan het behalen van dit doel. Daarbij wordt niet alleen aangeven dát in 2022 is bijdragen aan het doel, maar ook hoeveel.

Het verslag is op twee manieren te lezen:

Het is fijn om op deze manier een de waarde van de activiteiten die Hof van Welbevinden te kunnen visualiseren. We hopen in de komende jaren de sociale impact op onze wijk nog steviger neer te zetten om zo op onze eigen plek in de wereld een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomgeving voor de bewoners van Stadshagen.