Nieuws | 19 april 2023
Unieke cursus ‘Positieve gezondheid’ gaat van start

Stichting Hof van Welbevinden wil in de wijk Stadshagen stimuleren dat positieve gezondheid een uitganspunt wordt voor de medische en sociale zorg voor en door de wijkbewoners. Maar wat is positieve gezondheid nu eigenlijk? En hoe vertaal je deze manier van benaderen naar de dagelijkse praktijk?

Een groot aantal organisaties in onze wijk kennen het begrip positieve gezondheid, maar krijgen er moeilijk grip op. Toch willen ze er iets mee omdat het werken vanuit deze visie mooie resultaten voor de gezondheid en het welzijn van de wijkbewoners oplevert.

Daarom biedt Hof van Welbevinden nu een unieke cursus aan die heel concreet inzicht geeft in wat positieve gezondheid is en ook zal helpen bij het toepassen hiervan in de dagelijkse praktijk.

Kijk op de pagina ‘Scholing’ voor meer informatie over deze unieke cursus. Je kunt je daar ook aanmelden.