WijkWijzer

Bewoners van Stadshagen en Westenholte geven aan dat ze snel en eenvoudig willen kunnen opzoeken welk aanbod er is in de wijk op het gebied van positieve gezondheid. Daarom neemt Hof van Welbevinden het voortouw en zal dit aanbod publiceren op een speciaal daarvoor bestemde website genaamd 'WijkWijzer’.

Wijk in Beweging

Het doel van dit project is een collectief te vormen waarin we kennismaken, verbinding leggen en samen sparren met zorgverleners, gemeente, verenigingen en burgers. Door gezamenlijk de handen ineen te slaan willen we in Stadshagen werken aan de doelstellingen van het Integraal Zorg Akkoord.

Warme Buurtcafé bij CSV 28

Prettig en veilig leven, zinvolle tijdsbesteding, contacten, jezelf zo lang mogelijk kunnen redden, energiestress bij bewoners die het niet breed hebben. Hof van Welbevinden uit Stadshagen, Zwolle heeft een brede en persoonlijke kijk op gezondheid. Alle workshops en activiteiten, die plaatsvinden in het gebouw van voetbalvereniging CSV 28, kunnen daardoor breed worden ingestoken. Zolang het maar bijdraagt aan het versterken van de positieve gezondheid van bewoners. 

Urban Sports Park Stadshagen

Door de realisatie van een Urban Sportpark in de Zwolse wijk Stadshagen zal er een sportfaciliteit in de openbare ruimte en sportieve ontmoetingsplek worden gecreëerd op een centraal punt in de wijk.

Buurtschap en ontmoeting door samenspel Park de Stadshoeve en De Kastanjetuin

Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. De Zwolse Kastanjetuin, een meergeneratie- en zorginclusief-woonconcept laat zien wat deze meerwaarde kan zijn van innovaties op het gebied van inclusiviteit, ontmoeting en duurzaamheid. Een gesprek met Martin Hendriksen (oud-voorzitter van stichting de Stadshoeve) en Dick Koster (Cittanova bureau voor planontwikkeling) over het buurtschap, ontmoeting en het betekenis geven aan de plek.

CSV28

Momenteel loopt een maatschappelijk traject i.s.m. voetbalvereniging CSV28. In de aanloop heeft de gemeente Zwolle over onze rol hierin gezegd dat: “Hof van Welbevinden is de kapstok waaraan het initiatief bij CSV’28 kan worden opgehangen".

LivingLab Goed Leven

Het hele studiejaar 2021-2022 werken studenten van de Hogeschool Windesheim in 5 afzonderlijke werkgroepen samen met ons en wijkbewoners aan de studieopdracht: “Diensten en producten ontwikkelen in de wijk Stadshagen”.

Tippe Biohub

In een gebied dat nu bouwrijp wordt gemaakt gaat de Stadsboer z'n familiehistorie van stadslandbouw op de Zwolse Assendorperlure voortzetten op een nieuwe natuur-inclusieve manier. Wij ondersteunen De Stadsboer om de verbinding tussen stad en boer te herstellen op een manier die past bij het leven van de moderne consument.

Inrichting leefomgeving Kastanjetuin

Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. De Zwolse Kastanjetuin, een meergeneratie- en zorginclusief-woonconcept laat zien wat deze meerwaarde kan zijn van innovaties op het gebied van inclusiviteit, ontmoeting en duurzaamheid.

Gezondheidshuis

In gesprekken met zorgaanbieders, het Gezondheidshuis en ons zijn drie thema’s als pijler naar voren gekomen die wij op dit moment voorbereiden:

Geen kind de wijk uit

Overprikkelde leerlingen die klassen ontregelen zijn een bekend verschijnsel binnen het onderwijs. We kennen meerdere casussen hiervan binnen Stadshagen. Vanuit het gedachtengoed Positieve gezondheid kan negatief gedrag omkeren naar positief gedrag.

De Stadshoeve als hub

De Stadshoeve is een kinderboerderij met bistro in 2014 - 2017 ontstaan vanuit een burgerparticipatie project in Stadshagen. Er is veel kennis vergaard en vele netwerken zijn hieruit ontstaan die het fundament zijn voor de oprichting van onze ‘stichting Hof van Welbevinden'.