De Stadshoeve als hub

De Stadshoeve is een kinderboerderij met bistro in 2014 - 2017 ontstaan vanuit een burgerparticipatie project in Stadshagen. Er is veel kennis vergaard en vele netwerken zijn hieruit ontstaan die het fundament zijn voor de oprichting van onze ‘stichting Hof van Welbevinden'.

Door het meer stimuleren van de ‘hub’ functie van de Stadshoeve vanuit het gedachtengoed Positieve Gezondheid zet Hof van Welbevinden zich in op het genereren van extra inkomsten voor dekking van de exploitatie van de Stadshoeve. Met die aanpak verwachten we een bijdrage te kunnen leveren om de jaarlijkse gemeentelijke subsidie van € 60.000 te verminderen.