De Stadshoeve als hub

De Stadshoeve is een kinderboerderij met bistro in 2014 - 2017 ontstaan vanuit een burgerparticipatie project in Stadshagen. Er is veel kennis vergaard en vele netwerken zijn hieruit ontstaan die het fundament zijn voor de oprichting van onze ‘stichting Hof van Welbevinden'.

Door het meer stimuleren van de ‘hub’ functie van de Stadshoeve, vanuit het gedachtengoed Positieve Gezondheid, zet Hof van Welbevinden zich in op het genereren en faciliteren van een zo breed mogelijk aanbod van diensten en producten die bijdragen aan een waarde vermeerdering van de ontmoetingsfunctie van Park de Stadshoeve.

Stadshoeve park en bistro