Gezondheidshuis

In gesprekken met zorgaanbieders, het Gezondheidshuis en ons zijn drie thema’s als pijler naar voren gekomen die wij op dit moment voorbereiden:

  1. Bewoners in het “spitsuur van het leven”
  2. Ouderen die behoefte hebben aan verbinding en contact
  3. Bewoners die kiezen voor een gezonde leefstijl en meer bewegen

Het Gezondheidshuis is op zoek naar projecten om samen met vertegenwoordigers van het medische, het paramedische en het sociale domein een noodzakelijke geachte infrastructuur te realiseren.