Tippe Biohub

In een gebied dat nu bouwrijp wordt gemaakt gaat de Stadsboer z'n familiehistorie van stadslandbouw op de Zwolse Assendorperlure voortzetten op een nieuwe natuur-inclusieve manier. Wij ondersteunen De Stadsboer om de verbinding tussen stad en boer te herstellen op een manier die past bij het leven van de moderne consument.

De Kern van de BIOHUB

De BioHub is onderdeel van de gezonde, vitale (hart)stad en levert een bijdrage aan de gezondheid van de buurtbewoners vanuit de thema’s natuur, voeding, educatie, cultuur, sport, (sociaal)welzijn en gastvrijheid.

De BioHub biedt een palet aan activiteiten, ondernemingen en programmering. De verwevenheid van deze activiteiten samen bepaalt de kleur en smaak van de BioHub. Geen enkel onderdeel staat op zichzelf, of is grootschalig, maar is onmisbaar en complementair aan het geheel. De BioHub streeft naar het karakter van een dorp waarin verbanden natuurlijk zijn.

De activiteiten van de BioHub zijn aanvullend op al aanwezige voorzieningen in de wijk Stadshagen. Zo is het winkelcentrum de plek voor grootschalige merken & organisaties en is de BioHub dat voor kleinschalige ambachtelijke activiteiten.

De BioHub zal bestaan uit drie hoofdonderdelen Ambachtshof, WijkKas en WijkPark.