Urban Sports Park Stadshagen

Door de realisatie van een Urban Sportpark in de Zwolse wijk Stadshagen zal er een sportfaciliteit in de openbare ruimte en sportieve ontmoetingsplek worden gecreëerd op een centraal punt in de wijk.

urban sports park 01Een dergelijke ontmoetingsplek is er nu nog niet in de Stadshagen. Elders in Zwolle is het Lubeckplein hier een voorbeeld van. Het park moet een sportieve ontmoetingsplek worden die bijdraagt aan leefbaarheid in de wijk. Er zullen gedurende de dag verschillende doelgroepen gebruik maken van het park: buurtsportwerkers kunnen sporten en bewegen in het park, Voortgezet Onderwijs scholen kunnen met hun sportklassen (zoals van der Capellen Lassuslaan) komen sporten in het park, het Leger des Heils kan als dagbesteding gebruik maken van het park, Calisthenics groepen, bootcampgroepen en individuele sporters zullen de hele dag door gebruik maken van het park.

Er zijn dus altijd mensen aanwezig. Dit zorgt voor ontmoeting en meer leven in de wijk. En dragen bij aan het welzijn, sociale cohesie, inclusie en minder hangjongeren.Meer bewegen draagt bij aan de gezondheid en welzijn van mensen.
.
Meer informatie over Calenastics in Zwolle