Wijk in Beweging

Het doel van dit project is een collectief te vormen waarin we kennismaken, verbinding leggen en samen sparren met zorgverleners, gemeente, verenigingen en burgers. Door gezamenlijk de handen ineen te slaan willen we in Stadshagen werken aan de doelstellingen van het Integraal Zorg Akkoord.

Burgerpanel Wijk in Beweging

Voor dit project zijn we op zoek naar 100 inwoners uit de wijk die met ons willen delen waaraan volgens hen de toekomstige zorgwens op wijkniveau moet voldoen. Iedereen mag meedoen in dit panel, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof. De enige voorwaarde is dat je een bewoner bent van de wijk Stadshagen.

Ja, ik doe mee!

Op 25 januari 2024 starten we samen met initiatienemer Topfit fysiotherapie aan dit veelbelovende project. We hebben deelnemers uitgenodigd vanuit de eerste lijnszorg en bewoners uit de wijk.

Quote ‘Het Gezondheidshuis’

Een vitale wijk waarin we samen werken aan gezondheid. Dit is de missie van het Gezondheidshuis. Met verschillende (zorg)partners proberen we hier inhoud aan te geven. We zijn altijd op zoek naar leuke initiatieven en ideeën.