Evaluatie wijkcursus Positieve Gezondheid

cursus foto 01De door Hof van Welbevinden georganiseerde eerste en unieke wijkcursus is afgerond. De cursus was een groot succes. De deelnemers hebben de cursus het cijfer 8 gegeven en de stichting gevraagd om de onderlinge contacten te continueren in de vorm van het inrichten van een WhatsApp groep. Aan dit verzoek is voldaan. De cursus en evaluatie heeft ons veel gebracht. Lees hierover ook in het nieuwsbericht 'Evaluatie cursus positieve gezondheid 29 juni 2023'

Eén van de deelnemers geeft aan: "De cursus heeft mij inzicht geven in mijn verlangens en hoe ik daar een stap in kan zetten. Wat het voor mij betekent is dat ik meer mag genieten van wat er al is."

De ervaring is tot nu toe is dat er alleen door het voeren van face-to-face gesprekken interesse wordt opgewekt voor het onderwerp positieve gezondheid. Tijdens die gesprekken wordt het verlangen uitgesproken om: “Stadshagen tot een vitale wijk te maken”. De persoonlijke gesprekken leiden tot nieuwsgierigheid om het abstracte verhaal zelf te gaan ondervinden, dus wat dit voor jou zelf kan betekenen. Zo hebben de cursisten dit ook ervaren.

Uit de evaluatie van de cursus positieve gezondheid vallen drie items op:

 1. Deelnemers: De deelnemers geven aan, dat het eigen welbevinden in positieve zin is versterkt door deze cursus te volgen
 2. Beweging: Om de beweging positieve gezondheid in de wijk opgang te brengen is een grotere groep met kennis over positieve gezondheid noodzakelijk
 3. Ervaring: De tot nu toe opgedane ervaring geeft de mogelijkheid om op basis van het benoemen van behaalde successen, gemotiveerd verder te bouwen naar een breder draagvlak in de wijk.

Tijdens de cursus zijn veel onderwerpen besproken. Volgens de deelnemers zijn dit succes factoren voor de wijk:

 • Luisteren naar mensen
 • Bottum up
 • Kleine stapjes nemen
 • Vanuit verschillende hoeken hetzelfde bereiken
 • Doorvragen
 • Ontmoetingsplek/café/academie
 • Sociale kaart
 • Workshops
 • Activiteiten uitgaande van wat er al is in onze wijk
 • Dezelfde taal spreken
 • Behoefte kennen/opzoek gaan naar oprechte interesse
 • Aandacht voor alleenstaande ouders
 • Jongeren in beeld krijgen
 • Gewoon gaan doen
 • Gedeelde passie gedeelde behoefte
 • Van elkaar leren
 • De vraag stellen waar heb je behoefte aan meenemen in gedachte goed

Stichting Hof van Welbevinden is van mening dat er veel bruikbare informatie op tafel ligt om vervolgstappen te onderzoeken. Professionals die werkzaam zijn in de wijk laten ons weten dat er belangstelling is voor een tweede cursus. Bij meer dan 10 aanmeldingen nemen we hierover een besluit. Laat het ons gerust even weten! Interesse en feedback vanuit de wijk en professionals die daar werken wordt erg op prijs gesteld.