Aanmelden cursus 'Positieve gezondheid'

Kijk voor meer informatie over deze cursus op de pagina 'Scholing'.

Wilt je deelnemen als bewoner van de wijk of vanuit een organisatie die actief is in de wijk?
Vanuit welke organisatie neem je deel?
Geef kort aan waarom je graag mee wilt doen aan deze cursus.
Straat, nummer. postcode en plaats.