Tussen 2014 en 2018 liep een succesvol burgerparticipatie project “Park de Stadshoeve. De waardevolle kennis en het opgebouwde netwerk zijn te mooi om verloren te laten gaan, mede omdat door voornoemd project duidelijk is geworden wat voor een energie in deze jonge wijk zit. Dit was de directe reden voor Martin Hendriksen om in juni 2020 het initiatief te nemen voor het initiëren  van een “Denktank”. Deze Denktank is een volledig onafhankelijk instituut bestaand uit zes betrokken wijkbewoners, per thema aangevuld met deelnemers uit het sociaal - maatschappelijke domein. 

De Denktank is inmiddels geëvolueerd tot een eigen entiteit. Het is een lerende organisatie die constant op zoek is naar het leggen van verbindingen, om van daaruit een beweging in de wijk opgang te brengen uitgaande van het gedachtegoed Positieve Gezondheid van Machteld Hubert. Deze aanpak betekent een trendbreuk voor de jongste wijk met uiteindelijk 33.000 inwoners.

Voor de uitvoering van positieve gezondheid is gekozen voor in het leven roepen van een stichting ’ Hof van Welbevinden’. De oprichtingsakte van deze stichting is op 3 augustus 2021 ondertekend. 

Wil je meewerken aan het opbouwen van de stichting?

Presentatie

Presentatie 'Stichting Hof van Welbevinden' (PDF)

Bestuur stichting Hof van Welbevinden

  • Martin Hendriksen – voorzitter a.i
  • Matthias Ouwejan - penningmeester
  • Ina Cieremans- algemeen bestuurslid

Denktank

  • Christineke de With
  • Claire Walkate
  • Clarina Streuer
  • Erica Nederveen
  • Ina Cieremans
  • Martin Hendriksen
  • Matthias Ouwejan

Oprichtingsakte

Oprichtingsakte van Stichting Hof van Welbevinden (PDF)