Tussen 2014 en 2018 liep een succesvol burgerparticipatie project “Park de Stadshoeve. De waardevolle kennis en het opgebouwde netwerk zijn te mooi om verloren te laten gaan, mede omdat door voornoemd project duidelijk is geworden wat voor een energie in deze jonge wijk zit. Dit was de directe reden voor Martin Hendriksen om in juni 2020 het initiatief te nemen voor het initiëren  van een “Denktank”. Deze Denktank is een volledig onafhankelijk instituut bestaand uit zes betrokken wijkbewoners, per thema aangevuld met deelnemers uit het sociaal - maatschappelijke domein. 

De Denktank is inmiddels geëvolueerd tot een eigen entiteit. Het is een lerende organisatie die constant op zoek is naar het leggen van verbindingen, om van daaruit een beweging in de wijk opgang te brengen uitgaande van het gedachtegoed Positieve Gezondheid van Machteld Hubert. Deze aanpak betekent een trendbreuk voor de jongste wijk met uiteindelijk 33.000 inwoners.

Voor de uitvoering van positieve gezondheid is gekozen voor in het leven roepen van een stichting ’ Hof van Welbevinden’. De oprichtingsakte van deze stichting is op 3 augustus 2021 ondertekend. 

Wil je meewerken aan het opbouwen van de stichting?

Presentatie

Presentatie 'Stichting Hof van Welbevinden' (PDF)

Social Handprint verslag 2022

Stichting Hof van Welbevinden heeft een Social Handprint verslag laten maken over 2022. In dit verslag is overzichtelijk weergegeven welke positieve effect de activiteiten van Hof van Welbevinden hebben gehad op de samenleving. Dit wordt uitgerukt in bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's), zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Social Handprint verslag 2022 (PDF)

Bestuur stichting Hof van Welbevinden

 • Martin Hendriksen – voorzitter a.i
 • Ina Cieremans - secretaris
 • Matthias Ouwejan - penningmeester (Vacant per 01 november 2023)
 • Novara van den Berg – algemeen bestuurslid
 • Hans Peter Wittingen – algemeen bestuurslid

Denktank

 • Adéle Spikker
 • Christineke de With
 • Claire Walkate
 • Clarina Streuer
 • Erica Nederveen
 • Ina Cieremans
 • Martin Hendriksen
 • Matthias Ouwejan
 • Novara van den Berg
 • Hans Peter Wittingen

Oprichtingsakte

Oprichtingsakte van Stichting Hof van Welbevinden (PDF)