CSV28

Momenteel loopt een maatschappelijk traject i.s.m. voetbalvereniging CSV28. In de aanloop heeft de gemeente Zwolle over onze rol hierin gezegd dat: “Hof van Welbevinden is de kapstok waaraan het initiatief bij CSV’28 kan worden opgehangen".

Voor dit initiatief wordt Hof van Welbevinden gezien als een overkoepelend initiatief maar ook als inspirator en aanjager. Dit wordt gedaan door verbindingen te leggen die helpen om inwoners, organisaties en overheden te ondersteunen bij een gezonde leefstijl en veilige leefomgeving.